Övriga tjänster & mindfulness


Medveten närvaroträning, handlar om att leva mer närvarande i nuet och se saker och ting som dom är.

Kognitiv samtalsterapi

Kognitivt förhållningssätt vilar på en grund där vi tror att våra kognitioner (tankar) och emotioner (känslor ) och våra handlingar hela tiden befinner sig i ett samspel som präglar vårt liv…

Anne Mark Pousette

  • Steg 1 utbildad i kognitiv psykoterapi
  • kognitiv coach
  • Leg.Sjukgymnast

För information och anmälan:

Telefon: 0703999812
e-post: anne.mark.pousette@sjukgymnastgruppenkungsbacka.se