Reumatologi

Reumatologiska sjukdomar är inflammatoriska processer som framför allt drabbar leder och bindvävnad, men också inre organ. Detta kan drabba människor i alla åldrar. Smärta och sämre rörelsefunktion är en gemensam nämnare för de olika sjukdomar. De flesta reumatologiska sjukdomar är vanligare hos kvinnor.

Exempel på reumatiska sjukdomar är ledgångsreumatism (RA), Mb Bechterew (pelvospondylit) och psoriasis artrit.
Artros kan också sorteras under denna rubrik.

Vi bedömer varje patient individuellt och utformar därefter gemensamt ett mål och en plan för behandlingsperioden. Behandlingen kan bestå av träning, smärtlindring och information.