Neurologi

Med neurologi menar man skador eller sjukdomar i kroppens nervsystem. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver. Exempel på neurologiska sjukdomar är stroke, Parkinson och MS (multipel skleros). Till denna grupp hör även traumatiska hjärn- och ryggmärgsskador.

Vi bedömer varje patient individuellt och utformar därefter gemensamt ett mål och en plan för behandlingsperioden. Träning av rörlighet, styrka, balans, proprioception och koordination kan vara ett sätt att förbättra eller bibehålla sin förmåga. Elektrisk muskelstimulering (NMES) används också. I de fall det behövs ger vi smärtlindrande behandling som akupunktur, TENS mm.