Behandling av yrsel

Yrsel betyder illusion av rörelse och upplevs av många människor som ett mycket obehagligt och skrämmande symptom. En av beskrivningarna är att man tycker sig förlora kontrollen över sin kropp.

För att kunna balansera och behålla vår kontroll av balans behöver vi information från:

  • leder, muskler och senor
  • tryckreceptorer i fotsulan
  • innerörats balansorgan
  • ögat

All denna information bearbetas i hjärnan och när dessa sinnesintryck stämmer överens finns förutsättningar för välkoordinerade rörelser. Om dessa sinnesintryck inte stämmer överens eller bearbetas på ett felaktigt sätt kan följden bli rörelseillusion-yrsel.

För många typer av yrsel finns behandling som kan lindra symptomen. Vi har kunskaper att med vedertagen teknik behandla den som fått diagnosen godartad lägesyrsel, så kallad kristallsjuka.