Personal

Pierre Zuyten

Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning bl a inom OMI, McKenzie, idrottsmedicin och akupunktur. Gillar en systematisk approach med förankring i anatomin.

RixData

För att höja standard, kvalitet och säkerhet när det gäller rutiner för bl.a. journalföring och rapportering använder
Sjukgymnastgruppen i Kungsbacka journalprogram från RixData.

RixData utvecklar och anpassar journalprogram, journalsystem och dataprogram för sjukgymnaster och andra vårdgivare.