Priser

Vi har avtal med landstinget och har samma taxa som landstingets egna mottagningar.

För våra övriga tjänster utgår ett arvode som ligger utanför avtalet med landstinget och inte omfattas av högkostnadsskydd.

Det krävs ingen remiss och det står dig fritt att välja vilken sjuk­gymnast du vill gå till. Du söker till oss på samma villkor och till samma kostnad som till vårdcentralen. Rehabiliteringen sker tillsammans med läkare, Försäkringskassan, arbetsgivare med flera. Du som patient står i centrum.

 


Patientavgift: 100;-

Frikort gäller.