Övriga tjänster & mindfulness
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol16/hs/l6ml5bt1pdm6yte/sjukgymnastgruppenkungsbacka.se/public_html/wp-content/themes/Leaqs-theme/partial-content/1.templates/top_image/top-image.php on line 10


Medveten närvaroträning, handlar om att leva mer närvarande i nuet och se saker och ting som dom är.
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/webvol16/hs/l6ml5bt1pdm6yte/sjukgymnastgruppenkungsbacka.se/public_html/wp-content/themes/Leaqs-theme/partial-content/1.templates/top_image/top-image.php on line 13

Kognitiv samtalsterapi

Kognitivt förhållningssätt vilar på en grund där vi tror att våra kognitioner (tankar) och emotioner (känslor ) och våra handlingar hela tiden befinner sig i ett samspel som präglar vårt liv…

Läs mer

 

 

Mindfulness

Introduktionskurs i medveten  närvaroträning.
Längtar du efter mer ro?  Önskar du att du kan möta och hantera utmaningar på ett bättre sätt?  Vill du kunna uppskatta det du har i större utsträckning?   Lever du med långvarig smärta eller stress?

Mindfulness, medveten närvaroträning, handlar om att leva mer närvarande i nuet och se saker och ting som dom är. Mindfulness präglas av kvaliteter såsom frid, acceptans, närvaro, ickedömande m.m. Att kunna vara i en situation utan att vara påverkad av det förflutna eller upptagen av tankar och oro inför framtiden.

Vår kurs ger dig konkreta och praktiska verktyg för att hantera livets fortlöpande och dagliga utmaningar. Med mer närvaro och uppmärksamhet i nuet höjs lyhördheten för det som sker i oss själva och i vår omgivning, vi kan agera mer medvetet och balanserat.

 

Är Du intresserad av att delta i nästa kurs? Hör av Dig till vår kursledare:

Anne Mark Pousette

  • Steg 1 utbildad i kognitiv psykoterapi
  • kognitiv coach
  • Leg.Sjukgymnast

 

För information och anmälan:

Telefon: 0300-301 71
e-post: anne.mark.pousette@sjukgymnastgruppenkungsbacka.se