Personal

Anne Mark Pousette

Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning inom OMT, McKenzie och Kognitiv terapi (steg 1). Mindfulnessinstruktör .Arbetar med smärt- och stresshantering utifrån ett kognitivt förhållningssätt samt avspänning som ett komplement till manuell behandling.

Anders Pousette

Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning inom bl a OMT, mekanisk diagnostik och behandling enligt McKenzie samt hantering av långvarig smärta. Har ett stort interesse för hur hjärnan påverkas av och påverkar vårt sätt att uppleva och förändra tillstånd av smärta, stress, spänningar mm.

Pierre Zuyten

Legitimerad sjukgymnast med vidareutbildning bl a inom OMI, McKenzie, idrottsmedicin och akupunktur. Gillar en systematisk approach med förankring i anatomin.

RixData

För att höja standard, kvalitet och säkerhet när det gäller rutiner för bl.a. journalföring och rapportering använder
Sjukgymnastgruppen i Kungsbacka journalprogram från RixData.

RixData utvecklar och anpassar journalprogram, journalsystem och dataprogram för sjukgymnaster och andra vårdgivare.