Kognitiv samtalsterapi

Ibland kommer vi i livet in i perioder när det känns som vi fastnar. Det kan vara mycket runt oss eller vi kan ha varit i en period när vi gått igenom någon form av kris eller förändring som vi behöver stöd att bearbeta.

Livet är fullt av intryck och händelser och hur vi möter och uppfattar allt som händer oss handlar om ett samspel mellan våra tidigare erfarenheter och hur vi förstår det som händer oss och hur vi lyckas gå vidare.

Kognitivt förhållningssätt vilar på en grund där vi tror att våra kognitioner (tankar) och emotioner (känslor ) och våra handlingar hela tiden befinner sig i ett samspel som präglar vårt liv. Genom att öka vår självkännedom om detta kan vi i allt högre grad vara med och påverka vårt eget liv.

Ansvarlig sjukgymnast är Anne Mark Pousette.

Tillbaka