Stressrelaterade symptom

Stress

Kroppen har ett fantastiskt system  (autonoma nervsystemet), som får oss att klara av stressade situationer. Genom att omfördela resursanvändandet i kroppen kan vi öka vår prestationsförmåga för att hantera krävande situationer. Därefter behövs en period av vila och återhämtning för att vi åter skall rusta oss för nya utmaningar i livet. Så länge detta system är i balans mår vi bra. Om systemet sätts ur balans genom att vi t ex inte får vår återhämtning och vila så börjar kroppen ta skada och vi kan få många olika symptom som uttrycker att vi är stressade. Kroppen signalerar genom: huvudvärk, värk i kroppen, magbesvär, yrsel, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar m m.

Det finns mycket man kan göra för att kunna må bättre igen. Vi erbjuder stresshantering utifrån ett kognitivt förhållningssätt  (KBT)  för att öka dina kunskaper om hur kroppen fungerar. Vi arbetar med flera metoder, t ex kognitiv terapi, avspänning, mindfulness, individuellt eller i grupp som du sen kan arbeta vidare med på egen hand för att kunna hitta tillbaka till ett liv fyllt med kvalitet och lust.

Kroppsmedvetandeträning

Vi använder olika tekniker för att träna kroppsmedvetande,: kroppskännedom, Mindfullness och andningsövningar. Vi utarbetar tillsammans det sätt som passar för din problematik.

Att bli med medveten om sin kropp är en god och nödvändig hjälp för att själv kunna förbättra och och förebygga belastningsproblematik såväl som stressrelaterade problem.