Grupper

Att leva med smärta och framförallt långvarig smärta påverkar individens livssituation på ett genomgripande sätt. Vi arbetar med att öka förståelsen för smärtans uppkomst och hur den påverkar oss.Vi kan ge dig verktyg för att lära dig att lättare kunna leva med en god livskvalitet trots värk och smärta, individuellt och i vår smärthanteringsgrupp.

Smärthanteringsgrupp – Konsten att lära sig leva med värk och smärta

Kursen riktar sig till personer:

 • med långvarig värk och smärta
 • som genomgått utredning för att utesluta allvarliga sjukdomar
 • som provat olika behandlingar mot smärta
 • som vill ha verktyg för att lära sig leva med god livskvalitet trots värken

 

Målsättning:

 • ge kunskaper om vad som påverkar smärtupplevelsen
 • lära ut tekniker för avspänning
 • stimulera till lämplig fysisk aktivitet
 • att lära sig känna igen situationer som förvärrar smärtan
 • att sätta gränser och hitta rätt tempo
 • att hitta och välja aktiviteter som ger ny kraft

 

Du är huvudperson och din egen uppfattning om värken eller smärtan är motorn i hela förändringsprocessen

Innehåll:

 • Smärtfysiologi
 • Hälsobegrepp
 • Stressfysiologi och stresshantering
 • Avspänningstekniker (meditation, mindfulness, progressiv avspänning)
 • Hur stimulerar vi egna smärtlindringssystemet (fysisk aktivitet, sömn, socialt nätverk och sociala aktiviteter, glädje mm.)
 • Identifiering av copingstrategier
 • Mental träning
 • Hur man går vidare: nya f’örändringsstrategier nya mål , hur får man balans i livet

 

Gruppens arbetssätt bygger på deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper, teoretiska föreläsningar och praktiska övningar.

Vi ser det som mycket viktigt att du prioriterar närvaro vid alla tillfällen för att du skall kunna tillgodogöra dig innehållet.

Vi träffas 9 gånger varav den sista gången är en uppföljning efter ca 3 månader.

Ansvarliga sjukgymnaster är Anne Mark Pousette och Anders Pousette.

 

Avspänningsgrupp

”Att påverka dagens kvalitet, det är den skönaste konsten” – Henry David Thoreau

Den här gruppen vänder sig till dig som själv vill lära dig mer om tekniker som ökar din kroppsmedvetenhet så att du lättare kan spänna av och bli mer närvarande i din kropp här och nu. Då kan kan du också öka din förmåga att hantera vardagen och de stressmoment som det dagliga livet för med sig. Ju mer medveten du blir om din kropps signaler desto lättare blir det för dig att agera och fatta beslut som hushållar med din energi.

Kursen ger dig redskap som du kan ta med dig och praktisera var som helst och när som helst i din egen vardag. Vi kommer att träffas 8 ggr. Vi arbetar med praktiska övningar under 1 timme.

Ansvarlig sjukgymnast är Anne Mark Pousette.