Företagsvård - Ergonomi och arbetsrehabilitering

Belastningsskador och belastningssjukdomar är ett stort arbetsmiljöproblem idag med ett lidande för individen och kostnader för samhället.

Vi har goda kunskaper inom ergonomi och arbetsrehabilitering och kan ge råd för att minska och förebygga belastningsskador samt delta i processen vid en arbetsåtergång.